• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Oświadczenie dotyczące wiadomości elektronicznych wysyłanych z adresu nowicjat@bonifratrzy.pl

Szanowni Państwo,

W dniu 19.12.2018r.w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego miał miejsce niepożądany incydent teleinformatyczny. Ze skrzynki pocztowej nowicjat@bonifratrzy.pl rozesłane zostały do wielu różnych adresatów wiadomości następującej treści:

Oświadczenie dotyczące wiadomości elektronicznych

 

Jest to spam, który należy jak najszybciej usunąć.

W mailu znajduje się przekierowanie na stronę internetową, która prawdopodobnie ma za zadanie wyłudzić dane.  Proszę nie podawać swoich danych do logowania !!!!
Proceder rozsyłania maili został zablokowany. Podjęto działania naprawcze aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.
Bardzo przepraszamy wszystkich adresatów, którzy wiadomość otrzymali.

Z wyrazami szacunku w imieniu Kurii
Janusz Pawlikowski
Dyrektor Generalny