• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych w Rzymie – omówienie kwestii polskich

25 października br., w trzecim dniu obrad Wyższych Przełożonych Zakonu w Rzymie, odbyło się spotkanie Przełożonego Generalnego brata Jesúsa Etayo Arrondo z Przełożonym Prowincjalnym bratem Franciszkiem Salezym Chmielem poświęcone najistotniejszym kwestiom Prowincji Polskiej.

W serdecznej atmosferze omówiono m.in. organizację Kapituły Generalnej, sytuację w Nazarecie i Drohobyczu, pracę Zespołu Pomocy Ukrainie, sprawy personalne braci i współpracowników oraz wizytację kanoniczną w prowincji.

Został poruszony temat dzieł apostolskich, zwłaszcza Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., kwestie administracyjne Kurii Prowincjalnej i udział polskich braci we wspólnotach poza Polską.

Generał zapewnił o wsparciu duchowym te wspólnoty, które działają w otoczeniu wojny.