• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Odnowienie ślubów czasowych – brat Dawid

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny bonifraterska wspólnota zakonna przeżywała duchową radość wraz ze współbratem Dawidem Fidzińskim, który podczas porannej Mszy Świętej w  Sanktuarium św. Jana Bożego w Krakowie odnowił, na ręce Prowincjała br. Franciszka Salezego, swoje śluby czasowe. Mszę św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem brata Alberta CH. Dorociaka odprawił także ks. Krzysztof Wąs, nowopowołany kapelan Szpitala Bonifratrów w Krakowie.

Bratu Dawidowi życzymy błogosławieństwa Bożego, wielu łask i owoców Ducha Świętego w powołaniu i charyzmacie szpitalnym.

Niech Maryja – Patronka Zakonu towarzyszy i wspiera Brata w podążaniu śladami św. Jana Bożego!