Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Corocznie 5 grudnia obchodzimy ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Wszystkim naszym Wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ich trud i poświęcenia.

Niech św. Jan Boży błogosławi Wam w życiu rodzinnym i codziennej pracy.

Dziękujemy, że przez swą służbę stajecie się widocznym znakiem Bożej obecności pośród nas.