• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

List z życzeniami O. Prowincjała z okazji Bożego Narodzenia

Przygotowując się do Uroczystości Bożego Narodzenia, istotnego wydarzenia w historii naszego Zbawienia, O. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel skierował z tej okazji list wraz z życzeniami do Współbraci, Współpracowników oraz wszystkich członków Rodziny Św. Jana Bożego.

List Ojca Prowincjała na Boże Narodzenie