Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

List okólny Generała Zakonu Bonifratrów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Generał Zakonu Bonifratrów, brat Jesus Etayo Arrondo, sac. składa życzenia całej Rodzinie Szpitalnej św. Jana Bożego.

List Brata Generała – Boże Narodzenie 2018