• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

List okólny Generała Zakonu Bonifratrów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Generał Zakonu Bonifratrów, Jesus Etayo Arrondo, sac składa życzenia całej Rodzinie Szpitalnej św. Jana Bożego.

Życzenia Ojca Generała