List okólny Generała Zakonu Bonifratrów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Generał Zakonu Bonifratrów, Jesus Etayo Arrondo, sac składa życzenia całej Rodzinie Szpitalnej św. Jana Bożego.

Życzenia Ojca Generała