Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

List Ojca Prowincjała na Światowy Dzień Chorego

Zachęcamy do lektury listu Ojca Prowincjała na XXXII Światowy Dzień Chorego, który będziemy przeżywali 11 lutego br.

Dzień Chorego – list Ojca Prowincjała