• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konwent w Warszawie – podpisanie umowy na przeprowadzenie termomodernizacji

W dniu 29 stycznia 2024 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa na projekt „Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego Bonifratrów przy ul. Sapieżyńskiej 3 w Warszawie”. Wartość inwestycji wynosi 4 130 184,00 zł, w tym dofinansowanie 2 995 525,00 zł . Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.06.2025 r.

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynku Wnioskodawcy oraz produkcji energii z odnawialnych źródeł (instalacji solarnej). Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu ogólnego jakim jest poprawa jakości powietrza. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • kompleksowa termomodernizacja budynku kościelnego wraz z montażem systemu zarządzania energią,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne w termomodernizowanym budynku z systemem zarządzania energią,
  • montaż instalacji solarnej na dachu termomodernizowanego budynku, jako źródła wytwórczego energii cieplnej na potrzeby cwu,
  • montaż instalacji nawiewno-wywiewnej.