• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konferencja Regionu Europy w Marsylii

Wczoraj, 13 listopada 2023 r. rozpoczęła się w Marsylii Konferencja Regionu Europa Zakonu Bonifratrów przygotowująca zakon do Kapituły Generalnej w roku 2024 r. W pierwszym dniu przybyłych gości powitał brat Paul Marie Taufana – Prowincjał Prowincji Francuskiej, który zaznaczył, że nie bez powodu na spotkanie braci z Prowincji Europejskich wybrano właśnie starą, zubożałą, wielokulturową dzielnicę Marsylii. To doświadczenie ma wyczulić braci i współpracowników na problemy ludzi zamieszkujących ten region Europy.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał br. Jesús Etayo – Generał Zakonu, który zaznaczył, że Zakon znalazł się w momencie kiedy należy dokonać zmian metodologii pracy na kapitule generalnej, ponieważ używane do tej pory instrumenty i system pracy są już przestarzałe, zdezaktualizowane i jako takie nie nadążają za tempem zmieniającego się świata. Ojciec Generał podkreślił również, że dlatego właśnie należy także dokonać aktualizacji charyzmatu Świętego Jana Bożego. Z kolei Klaus Mutschlechner współpracownik Kurii Generalnej przybliżył zebranym aktualne dane dotyczące funkcjonowania regionu europejskiego. Na wyróżnienie zasłużył Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Marysinie oraz działalność ziołolecznictwa w tym spółka Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., które znalazły się w gronie najbardziej charyzmatycznych dzieł bonifraterskich w Europie. Z kolei br. Joaquim wprowadził zebranych w zagadnienia związane z organizacją pracy na odbywającej się konferencji regionalnej i przyszłorocznej kapitule generalnej w Częstochowie. Część oficjalną zakończyła Msza św. odprawiana przez br. Jesúsa Etayo – Generała Zakonu.

Konferencja potrwa do 17 listopada 2023 r. Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów reprezentuje 9-os grupa braci i współpracowników: prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, radni prowincjalni – br. Paweł Kulka, br. Łukasz Dmowski, br. Eugeniusz Kret, Dyrektor Generalny Prowincji – Sebastian Nowak, Zarząd spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. – Jacek Graliński i Stefan Świątkowski, z Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie – Anna Sowula oraz ze Szpitala Św. Jana Grandego w Krakowie –
Anna Spannbauer.