• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Konferencja Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

15 kwietnia 2024 r. w bonifraterskim domu rekolekcyjno-wypoczynkowym Granat w Zakopanem rozpoczęła się oficjalnie Konferencja Prowincjalna, którą przewidują Konstytucje i Statuty Generalne Zakonu Bonifratrów. Konferencja, która potrwa do najbliższej środy, 17 kwietnia br., jest ważnym momentem w życiu prowincji. Z reguły konferencje prowincjalne w Zakonie przeprowadzane są w połowie czteroletniej kadencji sprawowania urzędu danego prowincjała. Obecna Konferencja ma na celu podjęcie refleksji nad bieżącą działalnością prowincji w świetle Deklaracji XXXIII Kapituły Prowincjalnej oraz weryfikację zaleceń i priorytetów wskazanych podczas przeprowadzonej prowincjalnej wizytacji kanonicznej w naszej prowincji przez obecnego Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela, aby z nową energią podjąć wyzwania, które stoją przed Prowincją.

Pierwszego dnia Konferencja zgromadziła 25 uczestników. W tym gronie obecni byli przełożeni konwentów i animatorzy ds. charyzmatu oraz współpracownicy zarządzający z dzieł apostolskich polskiej prowincji, a także współpracownicy kurii prowincjalnej. Ten dzień poświęcony był przede wszystkim relacjom zaproszonych współpracowników z podległego im obszaru działalności.

Po otwarciu Konferencji i powitaniu uczestników przez O. Prowincjała Franciszka Salezego relacje złożyli prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego Pan Jacek Graliński i jego współpracownicy z działu finansowego – członek Zarządu Pan Stefan Świątkowski oraz prawnego – prokurent Pani mecenas Katarzyna Szymura-Strumiłło. Prezes BCM zapoznał wszystkich między innymi z nową strukturą BCM i wyzwaniami, które stoją przez Spółką. Następnie Pan Karol Smulski prezes Fundacji Bonifraterskiej zaprezentował w swoim wystąpieniu działania medialne i charytatywne Fundacji. Prezes spółki Boni Fratres Pharmaceutical Pani Elżbieta Okrasa przedstawiła działalność Spółki, jej misję, strukturę i kluczowe wartości, którymi kierują się współpracownicy prowadzonej przez nią spółki. W imieniu bonifraterskich aptek kierownik apteki w Warszawie Pani Karolina Kowalczyk zrelacjonowała obecną sytuację czterech bonifraterskich aptek w prowincji. W dalszej części uczestnicy zapoznali się z bieżącą sytuacją pomocy społecznej w dziełach bonifraterskich i jej wyzwaniami słuchając relacji dyrektora domu pomocy społecznej w Iwoniczu, Pana Tomasza Półchłopka. Dyrektor Generalny Prowincji Pan Sebastian Nowak zapoznał słuchaczy z zakresem podejmowanych przez niego działań w kurii prowincjalnej na rzecz całej prowincji, w tym działań personelu finansowo-księgowego kurii prowincjalnej. Zwieńczeniem relacji współpracowników w pierwszym dniu Konferencji były sprawozdania sekretarza prowincji Pana Grzegorza Waberskiego oraz koordynatora ds. administracyjno-biurowych Pani Darii Zyskowskiej. W programie Konferencji, oprócz sprawozdań i wspólnej refleksji, Msza św. i wspólna modlitwa są istotnymi momentami tego ważnego dla Prowincji wydarzenia. Jutro dzień, w którym swoje sprawozdania przedstawią przełożeni wspólnot braci oraz animatorzy do spraw charyzmatu.