• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Koncert w wykonaniu młodzieżowego zespołu Wołyńskie Słowiki z Ukrainy

Na zaproszenie Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, Koło im. o. Tomasza Rostworowskiego, przyjechał do Łodzi z Łucka na Ukrainie, 30-osobowy dziecięco-młodzieżowy zespół wokalno-taneczny Wołyńskie Słowiki.
Młodzi artyści dali koncerty w Łodzi (w parafii p.w. Chrystusa Króla), Piotrkowicach-Dąbrowie, Smardzewicach i Pabianicach. Składały się one z dwóch części: pierwsza – Misterium o Narodzeniu Pana Jezusa, a druga wypełniona była ukraińskimi i polskimi piosenkami oraz tańcami. Publiczność owacją na stojąco nagradzała „Polskie kwiaty”, „Czerwony pas” i „ Hej, Sokoły”, a także ich sztandarową piosenkę „Podaj rękę Ukrainie”. W oczach wielu słuchaczy pojawiały się łzy wzruszenia.
Ukraińska młodzież uzdolniona muzycznie choć na chwilę zapomniała o wojnie. Zakon Bonifratrów wspierał finansowo organizacje koncertów i przyjazd zespołu do Polski.
Dziękujemy !