• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Komunikat o sytuacji Zakonu Bonifratrów, 17.03.2020 r.

Brat Prowincjał Łukasz Dmowski, OH krótko na temat obecnej sytuacji bonifratrów Prowincji Polskiej w dobie pandemii COVID-19 (stan na 17.03.2020 r.):

Sytuacja w konwentach i dziełach Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego jest stabilna; w naszych konwentach i dziełach  nie ma obecnie osób chorujących na covid-19. Została odwołana I tura rekolekcji dla braci, które miały się odbyć w Zakopanem, w dniach 16-20.03.2020 r. Bracia starają się wspomagać współpracowników w dziełach prowadzonych przez konwenty. Niektórzy ze współpracowników muszą zostać w domu i opiekować się dziećmi. Szpitale zgodnie z zalecaniami wojewodów musiały odwołać większość zaplanowanych hospitalizacji przygotowując się do przyjęcia chorych z innych placówek przekształcanych w szpitale zakaźne. W domach pomocy społecznej obowiązuje zakaz odwiedzin i opuszczania domów przez mieszkańców (z wyjątkiem wyjść do ogrodów przydomowych). Systematycznie organizujemy telekonferencje dla zarządów szpitali i zarządów jednostek pomocy społecznej – wymiana informacji o procedurach i rozwiązaniach praktycznych wdrożonych w tej nowej dla wszystkich sytuacji jest pomocna w zarządzaniu naszymi ośrodkami.

Dziękuję wszystkim Braciom i Współpracownikom za dyspozycyjność i zaangażowanie  w pracy na rzecz osób potrzebujących.

Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości i uśmiechu!  Niech Święty Jan Boży wyprasza nam na ten czas wyobraźnię miłosierdzia i inne potrzebne łaski!

Módlmy się o zdrowie dla wszystkich chorych!

Bliższe informacje o działaniu placówek bonifraterskich: godzinach otwarcia, zasadach przyjmowania pacjentów i innych procedurach znajdują się na podstronach naszych dzieł. W tych dniach szczególnie prosimy o zrozumienie i współpracę w ramach wydanych obostrzeń, których celem jest ochrona Państwa, Państwa bliskich i naszych współpracowników.

Poniżej publikujemy także fragmenty listu Brata Generała Jesúsa Etayo, OH o obecnej sytuacji braci i współpracowników Zakonu Bonifratrów na świecie.

List generała