• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kolejny wóz strażacki darem dla Drohobycza na Ukrainie!

25.02.2023 r. Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel i I radny Prowincji br. Paweł Kulka brali udział w nietypowym dla zakonników wydarzeniu – Walnym Zebraniu w OSP Czerwienne Górne (gmina Czarny Dunajec) na Podhalu. W spotkaniu brali udział strażacy z Czerwiennego oraz zaproszeni goście, w tym m.in. nadbryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie; bryg. Przemysław Przęczek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie; mł. bryg. Piotr Domalewski Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu; Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury; Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;  Marcin Ratułowski Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec; Ojciec Jerzy Kielech proboszcz tutejszej parafii Parafia O. Paulinów Na Bachledówce; Mariusz Garus pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec;Krzysztof Bartoszek Sołtys Wsi Czerwienne oraz Bogusława Kokoszka Radna Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Dla strażaków z OSP Czerwienne Górne był to ważny czas podsumowania działań druhów za 2022 r., refleksji nad minionym rokiem, a dla Zakonu Bonifratrów, jak się później okazało, cenny dar, który będzie ratował ludzkie życia. Na Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej podjęto bowiem decyzję o przekazaniu strażakom z Drohobycza (obwód lwowski) używanego samochodu ppoż marki Jelcz. OSP Czerwienne Górne pozyskała na stan swojej jednostki nowy samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA, dzięki czemu pojazd, który do tej pory służył druhom, mógł zostać dziś przekazany właśnie ukraińskim strażakom. W imieniu OSP Czerwienne Górne wóz strażacki przekazał nadbryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego PSP a Brat Paweł wraz z prowincjałem Bratem Franciszkiem Salezym symbolicznie przyjęli kluczyki i dokumenty wozu, które później przekazano proboszczowi parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu, ks. Mirosławowi Lechowi. Tam też otrzymany dar będzie służył miejscowej społeczności. To już drugi wóz strażacki przekazany w ostatnim czasie przez Zakon Bonifratrów Miastu Drohobycz. Jak wiadomo w rejonie znajduje się wiele zakładów przetwórstwa ropy naftowej, które są narażone na nieustanne ataki ze strony najeźdźcy.
Druhom z OSP Czerwienne Górne składamy wielki Bóg zapłać!