• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Katowice – spotkanie opłatkowe braci i współpracowników

11 grudnia br. w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które zaszczycili swoją obecnością Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel oraz Prezes Zarządu BCM sp. z o.o. Pan Jacek Graliński. To pełne radości wydarzenia było zarazem okazją do wyjątkowych momentów i podziękowań.

W trakcie spotkania szczególne wyróżnienie spotkało pielęgniarki naszego szpitala, które w tym roku uhonorowane zostały statuetką Diamentowego Czepka. To symboliczne wyróżnienie nadawane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych przyznaje się za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych. Ojciec Prowincjał oraz Prezes Zarządu wraz z Przeorem Konwentu i Dyrekcją Szpitala osobiście przekazali serdeczne gratulacje.

Nie zabrakło również chwil na składanie życzeń i podziękowań dla wszystkich współpracowników za ich codzienny trud i poświęcenie na rzecz pacjentów. Spotkanie to było wyjątkową okazją do wyrażenia wdzięczności za wspólną pracę oraz życzenia pomyślności w nadchodzącym roku.

Na tle atmosfery świątecznej nie mogło zabraknąć tradycyjnego śpiewania kolęd. Razem wszyscy uczestnicy spotkania oddali się magii świąt, wzmacniając atmosferę jedności i wspólnoty.

Spotkanie opłatkowe w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach stanowiło nie tylko okazję do podziękowań i gratulacji, ale także moment wzajemnej refleksji i budowania wspólnoty w duchu świątecznej radości.