• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kapituła Generalna 2024 – spotkanie grup roboczych ds. sensingu

W dniu 21 lutego 2024 r. odbyło się w Prowincji Polskiej spotkanie grup roboczych ds. sensingu inaugurujące przygotowania braci oraz współpracowników do Kapituły Generalnej 2024.

W naszej prowincji zostało utworzonych 5 grup roboczych, każda składająca się z patrona grupy i koordynatora/sekretarza oraz uczestników. Zadaniem wszystkich grup będzie rozeznanie stanu obecnego prowincji w 5 głównych zagadnieniach: komunikacji i promocji, formacji duchowej i zawodowej, finansach, strategii 2030 oraz opcji na rzecz potrzebujących.

Gościem specjalnym spotkania była siostra Małgorzata Książek FMM z Londynu, która na podstawie własnych doświadczeń w dostępny sposób wprowadziła nas w metodologię pracy w oparciu o teorię „U”. Jej cenne wskazówki ułatwią nam twórczą i szczerą pracę w grupach. Pomogą w uniknięciu trudnych sytuacji, z którymi możemy się spotkać przy głębokim rozeznaniu tematów.

Koordynatorem grup roboczych ds. sensingu w Prowincji Polskiej jest Dyrektor Generalny, Sebastian Nowak.