• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

JUBILEUSZ 25-lecia ślubów zakonnych Ojca Prowincjała

JUBILEUSZ 25-lecia ślubów zakonnych Ojca Prowincjała

20 maja 2017 r. w Kaplicy Konwentu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach obchodziliśmy jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych Ojca Prowincjała Eugeniusza Kreta.

W duchu wiary dziękowaliśmy Bogu za charyzmat szpitalny, którym obdarował Ojca Prowincjała, powołał go i przeznaczył do posługi w Zakonie Szpitalnym św. Jana Bożego.

Ojciec Prowincjał po raz pierwszy publicznie wyraził swoją wolę podążenia drogą św. Jana Bożego, składając śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa w dniu 19 marca 1992 w konwencie p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszynie. Ślub szpitalnictwa wynika bezpośrednio z charyzmatu bonifratrów, którym jest służba ubogim, chorym, niepełnosprawnym i wykluczonym, żyjącym niejednokrotnie na marginesie życia społecznego. Ojciec Eugeniusz przyjmując regułę św. Augustyna i Konstytucje Zakonu Szpitalnego zobowiązał się wiernie je wypełniać.

Odnowienie ślubów o. Prowincjała przyjął o. Damian Wasylewicz, w obecności licznie zgromadzonych współbraci i współpracowników z naszych bonifraterskich konwentów. W tym wyjątkowym dniu jubilatowi towarzyszyła najbliższa rodzina i przyjaciele oraz przedstawiciele innych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych m.in. jadwiżanki, karmelitanki, benedyktyni, bernardyni, franciszkanie, dominikanie  oraz misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.

Uroczystość  uświetniła Orkiestra Górnicza.

Podczas Mszy św. nie zapomniano, w modlitewnym skupieniu, o chorych przebywających w naszych bonifraterskich ośrodkach i pracownikach, którzy niosą pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym, niepełnosprawnym i wykluczonym, będących na marginesie życia społecznego.

W tym szczególnym dniu składamy Ojcu Prowincjałowi najlepsze życzenia. Niech charyzmat szpitalnictwa, który przez wszystkich bonifratrów i współpracowników realizowany jest poprzez: jakość, szacunek, odpowiedzialność, duchowość  –   towarzyszy Ojcu Prowincjałowi w jego dalszej codziennej służbie, zgodnie z drogą wytyczoną przez naszego Ojca, św. Jana Bożego.

Serdeczne podziękowania składamy Konwentowi Bonifratrów p.w. św. Aniołów Stróżów w Katowicach-Bogucicach za trud przygotowania jubileuszu Ojca Prowincjała. Wielkie Bóg zapłać Ojcu przeorowi Anzelmowi Skibie, wszystkim współbraciom i współpracownikom za dbałość o każdy szczegół uroczystości, za liturgię, za orkiestrę….