• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Jakie Bonifraterskie Centrum Medyczne – warsztaty strategiczne

Organizacje mogą budować swoją przewagę i pozycję rynkową dzięki kulturze organizacyjnej. Dlaczego jedne organizacje osiągają w tym zakresie większe sukcesy od innych, jakie wyzwania stoją przed zarządzającymi Bonifraterskiego Centrum Medycznego oraz jak na nie odpowiadać – o tym od poniedziałku rozmawiają podczas warsztatów strategicznych w Domu Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Granat w Zakopanem bracia bonifratrzy oraz zespół zarządzający BCM. Warsztaty prowadzą eksperci z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Podczas dyskusji na temat kultury organizacyjnej zwracano uwagę na wyzwania wynikające z różnic doświadczeń, różnorodności i specyfiki prowadzonej działalności.

W warsztacie biorą udział animatorzy ds. charyzmatu i przeorzy konwentów, przy których działają placówki Bonifraterskiego Centrum Medycznego, zarząd spółki, dyrektorzy placówek medycznych oraz koordynatorzy.

„Działalność Bonifraterskiego Centrum Medycznego odbywa się w obszarze, gdzie łączy się sfera biznesowa z charyzmatem. To wrażliwy obszar i jeśli tu pojawiają się pewne niedoskonałości, trzeba się nimi zająć. Dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować formułę warsztatową i szczerą rozmowę na ten temat. Wierzę, że to pozwoli postawić diagnozę i sformułować receptę, rozwiązania dla spółki” – mówił, otwierając drugi dzień spotkania, ojciec Franciszek Salezy Chmiel OH, prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

Zmiana, która zaszła w ostatnim okresie w Bonifraterskim Centrum Medycznym, ma swoją dynamikę, ale zarządzający spółką i Bracia Bonifratrzy zgodzili się co do tego, że łączy ich wspólnota wynikająca z wartości i wspólnota celów. W tym procesie kluczowe są słuchanie siebie nawzajem, spójność wewnętrzna oraz chęć zrozumienia i wzajemny szacunek.