• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Imieniny br. Jonasza w Drohobyczu

W tym samym dniu, gdy przekazywaliśmy samochód Bus Ford z Prowincji Austriackiej odbyliśmy we wspólnocie rekreację z proboszczem z okazji Imienin br. Jonasza. Serdeczną modlitwą i pizzą uczciliśmy Solenizanta.