• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

II Konferencja Ziołolecznictwa Zakonu Bonifratrów „Fitoterapia w służbie geriatrii”

24 października w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, odbyła się konferencja naukowa dotycząca ziołolecznictwa pod hasłem „Fitoterapia w służbie geriatrii”.

Konferencja była źródłem najnowszych informacji dotyczących leczenia i suplementacji diety w trakcie najczęstszych schorzeń i problemów wieku podeszłego, przedstawionych z punktu widzenia ekspertów w dziedzinie fitoterapii. Uczestnikami konferencji było kilkuset specjalistów z terenu całego kraju: lekarze, farmaceuci i fitoterapeuci.

O godzinie 10:00 konferencję uroczyście inaugurował Brat Jan z Dukli Ścieranka OH. Wykłady zdecydowali się poprowadzić wybitni specjaliści i eksperci. Jako pierwszy prelekcję wygłosił lekarz medycyny, Brat Łukasz Dmowski OH przybliżając 400-letnie doświadczenie Zakonu Bonifratrów w szpitalnictwie. Kolejnym wykładem zaszczycił uczestników dr hab. n. med. Andrzej Madej – Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach, poruszając temat bezpieczeństwa stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez Pacjentów w podeszłym wieku. Po przerwie kawowej swoją prezentację rozpoczął Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko – kierownik Katedry Farmakognozji Wydziału farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisując interakcje leków roślinnych i wybranych leków syntetycznych. Kolejny wykład, który niezwykle zainteresował uczestników konferencji, poprowadziła Prof. dr hab. Iwona Wawer – kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przybliżając nam działanie ziół z różnych kontynentów, również pochodzących z Polski, wykorzystywanych w nowoczesnej fitoterapii. Na zakończenie konferencji, lekarz medycyny Pan Krzysztof Błecha zapoznał uczestników konferencji z mechanizmami starzenia się organizmu człowieka opierając się na ogromnym doświadczeniu w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie, które zawdzięcza wieloletniej współpracy z Ojcem Grzegorzem Sroką OFMConv., jednym z najbardziej znanych zielarzy klasztornych, oraz najnowszych doniesieniach naukowych. W przerwach pomiędzy prelekcjami oraz w trakcie trwania panelu dyskusyjnego uczestnicy korzystali z możliwości osobistej rozmowy z każdym z prelegentów.

Organizatorem konferencji była należąca do Zakonu Bonifratrów, Spółka Boni Fratres Pharmaceutical.Honorowy patronat nad konferencją objął Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. zw. NMP – Br. Eugeniusz Kret OH. Patronat medialny objęły: Gość Niedzielny, radio eM, Telewizja dla zdrowia, Głos Seniora, portal Deon.pl. Bądź Zdrów oraz kwartalnik Bonifratrzy w służbie chorym.

Link do relacji telewizyjnej: youtu.be/t3YeP6swQl0