• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Doradca ubezpieczeniowy – firma GrECo Ecclesia Sp. z o.o. – darczyńcą Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej!

GrECo Ecclesia Sp. z o.o., bonifraterski doradca ubezpieczeniowy, jako spółka córka firma GrECo International Holding AG działa w 16 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, zapewniając swoim klientom najwyższy standard usług oraz innowacyjne rozwiązania. Z Zakonem Bonifratrów współpracuje od 2015 roku.

W ramach struktury międzynarodowej działa także charytatywnie jako GrECo Foundation – organizacja non-profit wspierająca dzieci i młodzież. Sponsoruje projekty inwestujące w edukację i przyszłość, koncentrując się na organizacjach i stowarzyszeniach z regionu Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.

Niedawno Zarząd Fundacji podjął decyzję o wsparciu działalności statutowej jednego z naszych dzieł – Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach-Marysinie i przekazał środki finansowe w wysokości 10.000 euro!

Uroczyste wręczenie czeku odbyło się 6 listopada 2017 r. w siedzibie Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Podczas krótkiego przemówienia Pan Paweł Paluszyński, Prezes i Członek Zarządu GrECo JLT Polska Sp. z o.o. powiedział:

Cieszymy się, że jako Państwa broker i doradca ubezpieczeniowy możemy zapewnić Państwu nie tylko najwyższy standard usług w oparciu o międzynarodowy i lokalny know-how, ale również prowadzić działalność non-profit w ramach Fundacji GrECo. Wspieramy działalność statutową BOIK, przekazując na rzecz dzieci i młodzieży oraz poprawę ich warunków bytowych środki finansowe w wysokości 10.000 EUR.”

Dziękujemy za wsparcie, przekazane środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby naszego dzieła.