Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Delegacja Ukraine Emergency Team z wizytą w Polsce i Ukrainie

14 listopada 2022 r. spotkaniem w kurii prowincjalnej rozpoczęła się 6-cio dniowa wizyta delegacji Ukraine Emergency Team – komitetu powołanego przez kurię generalną Zakonu Bonifratrów w celu niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych Ukraińcom. W trakcie wizyty goście odwiedzą rodziny ukraińskie przebywające w naszych ośrodkach w Polsce jak również konwent bonifratrów w Drohobyczu na Ukrainie.

W spotkaniu inaugurującym wizytację br. Angel Lopez – przewodniczący komitetu przekazał serdeczne pozdrowienia od generała Zakonu, br. Jesusa Etayo i w jego imieniu podziękował za zaangażowanie z jakim Prowincja Polska realizuje charyzmat Zakonu.