• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” dla Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji w Piaskach

26.03.2018 r. podczas uroczystej gali pracownicy Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji pw. św. Benedykta Menni w Piaskach otrzymali certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Komisja ekspercka złożona z naukowców i audytorów systemów jakości jest zgodna w ocenie, że Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w pełni zasługuje na przyznanie lauru „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej organizowanej przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości.

Zdaniem komisji Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji to podmiot kierowany w sposób uporządkowany, holistyczny i optymalny, w odniesieniu do posiadanych zasobów kadrowych, budżetowych oraz infrastrukturalnych, stawiający na permanentny progres w świadczonych usługach medycznych, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i w dziedzinie podnoszenia kompetencji miękkich personelu medycznego. Wysoka jakość oferowanych usług medycznych jest m.in. wynikiem aktualnej wiedzy specjalistycznej osób bezpośrednio zaangażowanych w proces diagnozy, leczenia i rehabilitacji oraz dobrej organizacji pracy kadry zarządczej, a także administracyjnej i technicznej, co w opinii Recenzentów zasługuje na wyróżnienie. W systemie zarządzania wskazanym podmiotem Komisja dostrzega elementy zarządzania jakością, zarządzania przez cele, zarządzania wiedzą czy zarządzania kapitałem intelektualnym.