Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Braterska wizytacja w Ząbkowicach

W dniu 12 maja 2022 r. Prowincjał br. Franciszek, w drodze powrotnej z konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich, która odbyła się w Dębowcu na Podkarpaciu, złożył braterską wizytę o. Damianowi w konwencie w Ząbkowicach. Wizyta była okazją nie tylko do rozmowy i spotkania Prowincjała ze Współbratem, który prowadzi na miejscu działalność duszpasterską, ale również możliwością poznania konwentu i prowadzonej przy nim działalności apostolskiej.