• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

brat Bogusław Dudek – pierwsza profesja czasowa

8 grudnia 2019r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Sanktuarium św. Jana Bożego w Krakowie, nasza wspólnota zakonna przeżywała duchową radość wraz ze współbratem Bogusławem Dudkiem, który poświęcił się Bogu poprzez złożenie na jeden rok pierwszych ślubów czasowych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa. W ten sposób wyraził swoją wolę podążania drogą Chrystusa i drogą św. Jana Bożego – założyciela Zakonu Szpitalnego by służyć ubogim, chorym i cierpiącym. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył br. Piotr Telma OH, sac. – przeor konwentu w Cieszynie, a homilię wygłosił br. Hubert Matusiewicz OH, sac. – przeor konwentu w Konarach. We wspólnej modlitwie uczestniczyła najbliższa rodzina, bracia i współpracownicy.

Bratu Bogusławowi życzymy obfitości łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz wielu sił w pełnieniu posługi szpitalnej.