Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Boże Narodzenie w Drohobyczu

23 grudnia 2022 r., po opłatku w Iwoniczu prowincjał, br. Franciszek Salezy Chmiel dołączył do braci w Ukrainie, gdzie trwały przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia we wspólnocie i w parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Mimo trudności z brakiem prądu, czasem ciepła i godziną policyjną we wszystkich domach na Zachodniej Ukrainie szykowali się katolicy i grekokatolicka wspólnota na Narodzenie Jezusa. Kościoły przystrojone, spotkania opłatkowe z samotnymi gotowe i nastał czas na pasterkę. Była to odpowiednia okazja ucieszyć się przyjściem na świat Bożej Dzieciny. Pomimo syren i ciemności w sercach ludzi zapanowała radość i nadzieja na pokój i zakończenie wojny. Na pasterce proboszcz, ks. Mirosław Lech podziękował braciom za pomoc Ukrainie, a prowincjał złożył życzenia wszystkim parafianom w imieniu Zakonu, Grupy Pomocy Ukrainie (Ukraine Emergency Team) i wolontariuszom. Po odśpiewaniu kolędy „Bóg się rodzi”, wróciliśmy do klasztoru, aby przez dwa dni świąteczne spotkać się na modlitwie, medytacji w kaplicy i radosnej rekreacji.