• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. – powołanie Prezesa Zarządu spółki

Z dniem 1 września 2023 r. obowiązki Prezesa Zarządu spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne przyjął Pan Stefan Świątkowski. Jego biuro znajduje się w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3. Prosimy osoby pracujące i współpracujące w BCM sp. z o.o. do kierowania wszystkich spraw związanych z działalnością statutową i zewnętrzną na ręce nowopowołanego Prezesa Zarządu.

Życzymy Panu Prezesowi pomyślności w nowej pracy i Bożej opieki w podejmowaniu ważnych decyzji.

Niech Św. Jan Boży towarzyszy Mu w tej ważnej misji. Szczęść Boże!