• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

– materiały

do pobrania:

Materiały z Konferencji Prowincjalnej, Wrocław 11-13 lipiec 2016

Cele, zadania Komitetu Bioetycznego

Po co, dla kogo i jak?

Problemy bioetyczne w domach pomocy społecznej, Konary 27 luty 2016

program

Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną

Spotkanie bioetyczne, Wrocław 24 listopad 2015

Podstawy prawne zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie