• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Audiencja papieska dla uczestników 69 Kapituły Generalnej

1 lutego 2019 r. o godz. 11.15, w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji uczestników 69 Kapituły Generalnej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrów), obradującej w Rzymie, pod hasłem „Kształtując przyszłości szpitalnictwa”, w dniach od 14 stycznia do 6 lutego 2019 roku.

Poniżej w linku publikujemy przemówienie Ojca Świętego wygłoszone podczas tej audiencji

Przemówienie Ojca Świętego

 

Galeria zdjęć z audiencji Papieża Franciszka z uczestnikami 69 Kapituły Generalnej Bonifratrów