Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Świętego Jana Bożego

W Sanktuarium Diecezjalnym Św. Jana Bożego w Krakowie 8 marca 2023 r. odbyła się Uroczystość Św. Jana Bożego. Po rekolekcjach wielkopostnych, w kaplicy szpitalnej zgromadzili się pacjenci, współpracownicy i bracia bonifratrzy, aby uczcić naszego Założyciela. W imieniu Prowincji podziękowania i życzenia złożył prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, a przeor br. Eugeniusz Kret podzielił się ze wszystkimi cytatami z Listów Św. Jana Bożego.