• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

8 Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa, 24 – 30 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi na 8 Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa. Pragniemy skierować nasze braterskie pozdrowienia do wszystkich wspólnot Sióstr i Braci Szpitalników oraz do wszystkich osób, które podążają z nami drogą szpitalnictwa: współpracowników, wolontariuszy, dobrodziejów, młodzieży, świeckich szpitalników i członków rodzin.
Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa jest okazją do duchowego zjednoczenia. W tym roku inspirujemy się życiem naszego Brata i Założyciela św. Benedykta Menni oraz orędziem Papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, których hasłem jest: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39).

8 Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa