• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Brat Dawid Fidziński przełożonym wspólnoty Konwentu pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu

W czwartek, 6 czerwca 2024 r., w konwencie wrocławskim po Nieszporach oraz uroczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Ojciec Damian Wasylewicz OH, sac., w obecności współbraci oraz Dyrektora Generalnego Kurii Prowincjalnej – Sebastiana Nowaka odczytał dekrety O. Generała Jesúsa Etayo dla br. Dawida Fidzińskiego, mianującego go przełożonym wspólnoty Konwentu pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu oraz Magistrem Scholastykatu w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Zgodnie z obowiązującą tradycją zgromadzeni bracia wspólnoty wrocławskiej złożyli Bratu Dawidowi homagium i gratulacje w związku z otrzymanymi nominacjami. Jednocześnie Ojciec Damian OH podziękował ustępującemu Przeorowi br. Łukaszowi Dmowskiemu OH za zaangażowanie i wkład w rozwój tamtejszej wspólnoty braci.