• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

12 posiedzenie Rady Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

W dniu dzisiejszym odbyło się 12 posiedzenie Rady Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. W jego trakcie omówiono sprawy dotyczące braci, dzieł apostolskich, Kapituły Generalnej 2024, wizytacji kanonicznej Prowincji oraz inwestycji zwłaszcza w konwencie w Zebrzydowicach, Warszawie i sprawy ziołolecznictwa.