Scholastykat

Magister Scholastykatu – brat Łukasz Dmowski OH

BrLukaszTomasz Dmowski,
ur. 28.10. 1978 r. Biała Podlaska
wst. 07.01.2005 r., obł. 29.06.2005 r.,
śl. czas. 29.06.2007 r., śl. wiecz. 03.06.2012 r.,

Imieniny 18 października

Scholastykat jest etapem formacji wstępnej obejmujący okres od pierwszej profesji do profesji uroczystej. Na tym etapie zmierza się do umocnienia wyboru powołania oraz do osiągnięcia takiego stopnia dojrzałości ludzkiej i duchowej, która by pozwoliła zrozumieć i przeżywać konsekrację zakonną jako prawdziwe dobro dla siebie i dla drugich.

Siedziba scholastykatu: Wrocław

Okres scholastykatu trwa minimum 5 lat.

Jest to bardzo ważny okres, w którym kontynuuje się formację ludzką, zawodową, teologiczną, duchową i duszpasterską, harmonizując powołanie i posłannictwo, co umożliwia scholastykom przygotowanie się do uroczystej profesji, poprzez którą ostatecznie ofiarują się Bogu.  Czas scholastykatu winno wypełniać praktykowanie ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa jako uczestnictwo w naśladowaniu Chrystusa, zaangażowane w świat. Jest to uprzywilejowany czas opowiedzenia się na rzecz królestwa Bożego w szpitalnictwie.

Cel ogólny

Pogłębianie w charakterze brata św. Jana Bożego doświadczenia życia konsekrowanego w naśladowaniu Chrystusa w procesie integracji osobowej, co usposabia go do ostatecznej konsekracji w zakonie w służbie posłannictwu.

Cele szczegółowe

Właściwymi celami scholastykatu są:

1. Spotkanie z samym sobą
Umacnianie osobistej tożsamości jako brata św. Jana Bożego, łącząc stopniowo w swoim życiu pracę, posłannictwo i studia teologiczne, zawodowe i duszpasterskie.

2. Spotkanie ze wspólnotą
Wzrastanie w poczuciu przynależności do Zakonu Bonifratrów i aktywne angażowanie się w budowanie wspólnoty w ramach pluralizmu i powszechności jej członków.

3. Spotkanie z posłannictwem
Rozwijanie posłannictwa Zakonu Bonifratrów w Kościele przez szczególne przygotowanie się do włączenia się i zaangażowania w świat ubogich i potrzebujących.

4. Spotkanie z Bogiem
Umacnianie doświadczenia Boga w naśladowaniu Chrystusa i odczytywanie życia i historii w świetle Ewangelii miłosierdzia.