• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wartości Zakonu

Zakon Bonifratrów dla utrzymania i realizacji swojej misji według oczekiwań i przykładu św. Jana Bożego określił i zdefiniował następujące wartości, które mają znaleźć swoje odbicie w postawie i podejmowanej pracy przez braci i współpracowników na rzecz ludzi chorych, ubogich i potrzebujących:

SZPITALNICTWO, które jest wyrazem chrześcijańskiej gościnności to wartość nadrzędna, której rozwinięciem i konkretyzacją są cztery wartości zasadnicze:

Jakość – oznacza doskonałość, profesjonalizm, opiekę integralną i holistyczną, wyczulenie na nowe potrzeby, dążenie do jedności braci ze współpracownikami, wzór opieki św. Jana Bożego, gościnne otoczenie i atmosferę, współpracę z innymi.

Szacunek – oznacza szacunek dla drugiego człowieka, humanizację, wymiar ludzki, oparte na wzajemnej odpowiedzialności stosunki między współpracownikami i braćmi, zrozumienie, podejście holistyczne, szerzenie sprawiedliwości społecznej, angażowanie członków rodziny.

Odpowiedzialność – oznacza wierność ideałom Jana Bożego i Zakonu, etyka (bioetyka, etyka społeczna, etyka zarządzania), poszanowanie środowiska, odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój, sprawiedliwość, równomierny podział bonifraterskich środków.

Duchowość – oznacza posługę duszpasterską, ewangelizację, oferowanie opieki duchowej wyznawcom innych religii, ekumenizm, współpracę z parafiami, diecezjami i innymi wyznaniami.

 

/Źródło: por. Statuty Generalne – wykaz haseł/