Co świętujemy

W 2022 roku przypadają dwie ważne dla Bonifratrów rocznice: 450-lecie zatwierdzenia Bractwa Szpitalnego św. Jana Bożego przez papieża św. Piusa V, a także 100-lecie reaktywacji Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego zwyczajowo zwanego Zakonem Bonifratrów.  

Losy polskich bonifratrów splotły się z losami całego kraju. Bujny rozwój placówek zlokalizowanych w całej dawnej Rzeczpospolitej, jaki przypadł na XVII i XVIII wieku, został zatrzymany przez rozbiory Polski i kasaty majątków kościelnych, przeprowadzone przez zaborców. Zlikwidowano wówczas wiele ośrodków bonifraterskich i przestała istnieć prowincja polsko-litewska pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ocalały jedynie klasztory w Krakowie i Zebrzydowicach, które przeszły pod jurysdykcję prowincji austriacko-czeskiej. Bracia nie zaprzestali jednak działalności medycznej, charytatywnej i społecznej, prowadząc nadal swoje ośrodki i pomagając wielu osobom. Dopiero przemiany polityczno-społeczne i odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a także zmiana granic po I  wojnie światowej doprowadziły do odrodzenia się Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów.

Po kilkuletnich zabiegach, dzięki wsparciu władz zakonnych i przy aprobacie Watykanu, ostatecznie w 1922 roku dokonano reaktywacji Polskiej Prowincji, w skład której weszły konwenty w Krakowie, Zebrzydowicach, Cieszynie, Katowicach-Bogucicach i Marysinie.
W 1924 roku bonifratrzy powrócili również do Wilna. Innych konwentów nie udało się w okresie międzywojennym odzyskać, ale powstały nowe: w 1923 roku bracia podjęli się prowadzenia zakładu dla chorych w Iwoniczu, a w 1924 roku zaczęli tworzyć placówkę
w Łodzi. Jeszcze przed reaktywowaniem prowincji konwent krakowski zakupił w 1913 roku folwark na Zielonej (koło Krakowa), który w 1937 roku stał się konwentem filialnym, a w 1950 roku został odrębną placówką.  

Polscy bonifratrzy posługują obecnie w szpitalach, przychodniach, aptekach, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych ośrodkach wsparcia w Cieszynie, Iwoniczu, Katowicach, Konarach, Krakowie, Łodzi, Piaskach-Marysinie, Prudniku, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Ząbkowicach Śląskich, Zebrzydowicach, a także w Drohobyczu na Ukrainie, w Nazarecie w Izraelu, w Rzymie i Bresci we Włoszech oraz w Mińsku na Białorusi.