Postulat

Magister Postulatu – brat Jonasz

Jonasz Wojewodzic OHJonasz Wojewodzic OH

ur. 10.08.1970r. Świdnica,
wst. 24.10.2005r., obł. 28.06.2006r.,
śl. czas. 29.06.2008r., śl. wiecz. 23.06.2013r.
Imieniny 22 września

Siedziba postulatu:  Łódź

 

 

Czas trwania postulatu:  zależy od poszczególnych osób, jakkolwiek prawo ustala minimum 6 miesięcy i maksimum do 2 lat.

Cel postulatu

Pomagać kandydatom w wyjaśnieniu i rozpoznaniu swego powołania w Kościele, zapewniając im odpowiednią formację ludzką i chrześcijańską w styczności z posłannictwem Zakonu Bonifratrów. Sprzyjać wzrostowi postulanta w jego dojrzałości osobistej i życiu w wierze. Pomagać w rozpoznaniu jego powołania jako brata św. Jana Bożego.

W tym okresie rozpoczyna się z kandydatem proces formacji integralnej i osobistej, który pozwala:

  • na dalsze wyjaśnienie i rozpoznanie motywacji powołania;
  • na dłuższe wypróbowanie tego, co oznacza życie konsekrowane jako: życie modlitwy, życie we wspólnocie i posłannictwo apostolskie;
  • na wzrastanie w doświadczeniu Boga na gruncie własnego doświadczenia powołania do szpitalnictwa.

WYDARZENIA W POSTULACIE

7-11 sierpnia 2013 r. Międzynarodowe Spotkanie Kandydatów w Grazu (Austria)