O nowicjacie

Magister Nowicjatu – brat Sadok Snopek OH

Magister Nowicjatu - brat Sadok Snopek OHWojciech Snopek,
ur. 17.09.1969 r. Kielce
wst. 15.11.1997 r., obł. 28.06.1998 r.,
śl. czas. 29.06.2000 r., śl. wiecz. 26.06.2005 r.,
imieniny 2 czerwca

Siedziba nowicjatu: Cieszyn

Czas formacji:  2 lata.
Nowicjat jest czasem formacji zakonnej, w którym nowicjusze przeżywają osobiste spotkanie z Bogiem, rozpoznają, wyjaśniają i zgłębiają powołanie , aby w sposób wolny i świadomy podjąć decyzję pójścia za Chrystusem w Zakonie Szpitalnym.

Cel ogólny:

Głębokie przeżywanie osobistego spotkania z Bogiem, ze wspólnotą i z człowiekiem cierpiącym, wzrastanie w poznawaniu samego siebie i rozpoznawaniu własnego powołania do naśladowania Chrystusa.

Cele szczegółowe:

1. Spotkanie z samym sobą
Pracować nad określeniem własnego powołania i akceptacji samego siebie, ze swymi zaletami i ograniczeniami.

2. Spotkanie ze wspólnotą
Rozwijać postawy życia wspólnotowego. Rozpoznawać zdolności osobiste i wprzęgać je w służbę innym oraz w budowanie wspólnoty.

3. Spotkanie z posłannictwem
Przyswajać sobie ducha Zakonu Bonifratrów. Być gotowym do służenia w tym posłannictwie ludziom chorym i potrzebującym.

4. Spotkanie z Bogiem
Zdobyć mocne doświadczenie modlitwy osobistej i wspólnotowej, a także spotkania z Bogiem w ramach duchowości Zakonu.