• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Wsparcie finansowe parafii w Drohobyczu na Ukrainie

Od prawie półtora roku Prowincja Polska Bonifratrów wspomaga obywateli Ukrainy, którzy zostali brutalnie i zbrojnie napadnięci przez rosyjskich najeźdźców. Dzisiaj za zgodą Rady Prowincjalnej Br. Franciszek Salezy Chmiel, prowincjał wręczył dotację finansową z budżetu na zakup samochodu dostawczego do parafii w Drohobyczu.

Transport darów humanitarnych na Ukrainę, do Drohobycza

Wizytacja kanoniczna we Wrocławiu

Pierwsze śluby zakonne br. Witalija – Józefa

Wizytacja kanoniczna w konwencie w Piaskach-Marysinie

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów