• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Spotkanie Wyższych Przełożonych w Rzymie – omówienie kwestii polskich

25 października br., w trzecim dniu obrad Wyższych Przełożonych Zakonu w Rzymie, odbyło się spotkanie Przełożonego Generalnego brata Jesúsa Etayo Arrondo z Przełożonym Prowincjalnym bratem Franciszkiem Salezym Chmielem poświęcone najistotniejszym kwestiom Prowincji Polskiej.

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu – przygotowanie do Kapituły Generalnej

Piknik Rodzinny z okazji 12. Dnia św. Franciszka w Krakowie

Ford z Prowincji Austriackiej Bonifratrów darem dla rodzin żołnierzy na Ukrainie

Spotkanie Rady Fundacji Bonifraterskiej

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów