• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, przy współpracy Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie

                               Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019

                                                                         FITOTERAPIA

                          TRADYCJA. WSPÓŁCZESNOŚĆ. PERSPEKTYWY ROZWOJU

 

Rekolekcje zakonne

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów

Z wizytą w Nazarecie

Zjazd scholastyków prowincji europejskich, 25-31.08.2019, Barcelona

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów