• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Boni Fratres Pharmaceutical

Z radością informujemy, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Boni Fratres Pharmaceutical zatwierdzili sprawozdania Spółki za 2023 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi

Posiedzenie Rady Fundacji Bonifraterskiej

Miodobranie – Miodogranie w Konarach

Tour de Bonifratrzy Cieszyn 2024

Spotkanie Sekretarzy i Ekonomów Zakonów Męskich – Kielce 10-12.06.2024

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów