• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2023

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Przełożony Generalny Zakonu Bonifratrów, br. Jesús Etayo skierował do braci i współpracowników list i świąteczne życzenia.

 

 

Główna Uroczystość Zwiastowania NMP w Warszawie

Rekolekcje powołaniowe

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Koncert pieśni patriotycznych w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym w Warszawie

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów