• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

P. Marchesi, Humanizacja, Rzym 1982

P. Marchesi, Humanizacja, Rzym 1982