• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Działalność społeczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej – Konary-Zielona

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Piaski-Marysin