• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Życzenia świąteczne

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym doświadczamy BLISKOŚCI.

BLISKOŚCI  drugiego człowieka i BLISKOŚCI Boga, który stał się człowiekiem.

Niech tegoroczne święta będą okazją do przeżycia owego doświadczenia BLISKOŚCI, które łagodzi wpisaną w ludzki los samotność, daje nadzieję i siłę do działania.

Dziękuję za  BLISKOŚĆ  każdego z Was wobec chorych i wzajemną BLISKOŚĆ Braci i Współpracowników!

Niech radość z narodzenia Chrystusa znajdzie swe odzwierciedlenie we wspólnym  kolędowaniu, niech rozciąga się na wszystkie dni roku 2020!

                                                                                                                                                                                            brat Łukasz Dmowski, OH

                                                                                                                                                                                                       Prowincjał

 

List Brata Generała