• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Życzenia Bożonarodzeniowe Brata Prowincjała

Bóg zbawia nas stając się małym, bliskim i konkretnym.
papież Franciszek, Jasna Góra 2016

Matka Boża Dobrej Rady

Drodzy Bracia i Współpracownicy,

Droga Rodzino Szpitalna św. Jana Bożego

W ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam życzyć opieki i błogosławieństwa Nowonarodzonego. Niech Boże Dziecię umacnia naszą wiarę i wskazuje drogę. Niech pomnaża dobro i daje nadzieję na każdy dzień. Niech to ponowne przeżywanie tajemnicy Wcielenia ożywia świadomość pełnej przynależności do Boga i niech umacnia wolę całkowitego oddania się Jemu. Boża Rodzicielka Maryja niech pomaga w odczytywaniu Bożych inicjatyw i niech będzie wzorem przyjmowania Bożych łask.

By nadchodzący Nowy Rok, był okazją do ożywienia i umocnienia braterskich więzi ze wszystkimi, do których codziennie posyła nas Pan. Niech będzie czasem rzeczywistego realizowania przykazania miłości Boga i bliźniego. I by wciąż na nowo rozbrzmiewała w naszych sercach prośba św. Jana Bożego: Kochaj Pana naszego Jezusa Chrystusa nade wszystko na świecie, bo On cię przecież jeszcze więcej miłuje. Bądź zawsze miłosierny, bo gdzie nie ma miłosierdzia, nie ma także Boga, choć jest obecny na każdym miejscu.

Życzę wszystkim Braciom, Współpracownikom, Przyjaciołom Zakonu i Podopiecznym przebywającym w naszych dziełach,
a także Waszym rodzinom, radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

podpisEK1