• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zwiedzanie Lotniska Chopina w Warszawie

Na zaproszenie Pana Prezesa BCM sp. z o.o. Stefana Świątkowskiego w sobotę, 30 września 2023 r. udaliśmy się na lotnisko Okęcie w Warszawie, aby spotkać się z Jego byłymi pracownikami i zwiedzić ciekawe miejsca lotniska.

Fascynujące strefy VIP, sortownie i taśmy bagażowe, drogi rozbiegu samolotów, wieża dowodzenia, straż pożarna i co wzbudzało wiele emocji, pana Sokolnika z jego ptakami, które płoszą ptactwo nad lotniskiem.

Dziękujemy Panu Stefanowi oraz Jego koleżankom i kolegom z PPL w Warszawie za zafundowanie tak miłego dnia razem!