• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zmiany w strukturze organizacyjnej Bonifraterskiego Centrum Medycznego

Od listopada 2023 roku do marca 2024 roku przeprowadzono zmianę w Bonifraterskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. (BCM), mającą na celu uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Zmiana nakierowana była na skrócenie drogi podejmowania decyzji, wzmocnienie potencjału wielkości podmiotu, poprawienie komunikacji, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej BCM.

W przebiegu zmiany zlikwidowano trudną do zarządzania strukturę macierzową, której szczególnie kontrowersyjnym elementem była funkcja tzw. „Dyrektorów liniowych”, czyli osób w spółce odpowiedzialnych horyzontalnie za zarządzanie danym asortymentem (np. opieką ambulatoryjną, długoterminową czy też rehabilitacją), nakładających się na zakres pionowej odpowiedzialności Dyrektorów Oddziałów i poszczególnych Zakładów lub Szpitali. W praktyce (przed zmianą) objawiało się to rozproszeniem odpowiedzialności w danej lokalizacji, brakiem koordynacji decyzji, a nawet częstą sprzecznością pomiędzy nimi. Z perspektywy pracowników oznaczało to chaos decyzyjny, brak czytelnej odpowiedzialności a w końcu przewlekanie się, lub wręcz brak, niezbędnych działań. Chaos ten wzmocniony był także trudnościami komunikacyjnymi pomiędzy poszczególnymi elementami organizacji.

W związku z przeprowadzaną reorganizacją, nie było żadnego odejścia z pracy ani protestu. Równolegle przeprowadzono komunikację do wewnątrz organizacji oraz ściśle konsultowano poszczególne etapy z Zakonem.

W dniu 1 marca 2024 r. zmiany zaakceptowała Rada Nadzorcza poprzez pozytywne uchwały przyjmujące Regulaminy organizacyjne spółki („Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego” oraz „Regulamin organizacyjny BCM”). Istotnym nowym elementem struktury organizacyjnej, jest powołanie zespołu Rad: Naukowej, Charyzmatu i Merytorycznej, których zakres niewynagradzanej pracy wspiera doradztwem rozwój BCM.