• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zakończenie wizytacji kanonicznej w naszej prowincji

Spotkanie kończące wizytację kanoniczną w spółce Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. i Kurii Prowincjalnej rozpoczęło się w piątek 16 lutego br. i potrwa do 27 lutego 2024 r., kiedy to sporządzony zostanie raport końcowy dla O. Generała.

Podczas rozmów i spotkań z zarządem BCM – prezesem Panem Jackiem Gralińskim, członkiem Panem Stefanem Świątkowskim, biurem prawnym – Panią mecenas Katarzyną Szymurą-Strumiłło, działem finansów i księgowości – Panią Iloną Truskolas oraz działem kadr – Panią Grażyna Łagodzińską omówiliśmy zadania do Kapituły Prowincjalnej w 2026 roku.

Zatwierdzono nowy schemat organizacyjny i zakresy obowiązków w tych dziełach apostolskich naszej prowincji, które należą do BCM sp. z o.o. Nowa struktura przedstawiona graficznie, wcześniej została omówiona i zatwierdzona w dniu 8 lutego 2024 r. w Katowicach podczas spotkania kadry zarządzającej spółki. Ostateczne zatwierdzenie zostanie dokonane w Zakopanem na posiedzeniu Rady Nadzorczej BCM sp. z o.o. i Rady Prowincjalnej.